تأیید ایران میلیون روزانه صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

تأیید: ایران میلیون روزانه صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

کشور عزیزمان ایران راجع به موضع فرانسه در منطقه سوءبرداشت کرده است / مکرون

رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شد که کشور عزیزمان ایران راجع به موضع پاریس در منطقه، سوءبرداشت کرده هست.   مکرون: کشور عزیزمان ایران راجع به موضع فران..

ادامه مطلب

ترامپ اوضاع اضطراری در قبال کشور عزیزمان ایران را تمدید کرد

رییس‌جمهوری آمریکا اوضاع اضطراری در قبال کشور عزیزمان ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.  ترامپ اوضاع اضطراری در قبال کشور عزیزما..

ادامه مطلب

تصویر العمل ها به ناآگاهی ترامپ از برجام

ناآگاهی ترامپ از محتوای برجام و فرآیندهای سیاسی و حقوقی منتهی به آن، تصویر العمل فضای علمی و بازدیدکنندگان اینترنت آمریکا را برانگیخت.  تص..

ادامه مطلب