تأیید ایران میلیون روزانه صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

تأیید: ایران میلیون روزانه صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

صادرات بیش از ۲ میلیون بشکه نفت

کشورهای اروپایی و آسیایی در ماه ژوئن روزانه 2 میلیون و 150 هزار بشکه نفت از کشور عزیزمان ایران دریافت کردند. صادرات بیش از ۲ میلیون بشکه نفت ..

ادامه مطلب