تأیید ایران میلیون روزانه صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

تأیید: ایران میلیون روزانه صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه امشب آخرین وقت عضویت در آزمون دستیاری فوق تخصصی

مهلت عضویت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی ساعت ۲۴ امشب جمعه ۲۹ دی آخر می یابد.

امشب آخرین وقت عضویت در آزمون دستیاری فوق تخصصی

امشب آخرین وقت عضویت در آزمون دستیاری فوق تخصصی

عبارات مهم : آخرین

مهلت عضویت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی ساعت ۲۴ امشب جمعه ۲۹ دی آخر می یابد.

به گزارش مهر، عضویت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی از چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۹۶ شروع شد و ۲۳ دی به آخر رسید. در این وقت ۶۰۹ نفر عضویت کردند.

امشب آخرین وقت عضویت در آزمون دستیاری فوق تخصصی

با توجه به ارائه مهلت مجدد جهت ثبت نام، این وقت از ۲۸ دی شروع و ساعت ۲۴ روز ۲۹ دی ماه آخر می پذیرد.

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه به صورت متمرکز در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و آزمون شفاهی در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۹۶ برگزار می شود.

مهلت عضویت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی ساعت ۲۴ امشب جمعه ۲۹ دی آخر می یابد.

تمامی مراحل عضویت از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir انجام می پذیرد و سایر اطلاعات مرتبط با مشمولین عضویت و شرکت در آزمون همراه راهنمای آزمون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است هست. شرکت در این دوره آزمون محدودیت سنی ندارد.

واژه های کلیدی: آخرین | تخصصی | پزشکی | آزمون دستیاری | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs